بیمه آسیا مجوز قبولی اتکایی را دریافت کرد

بیمه آسیا مجوز قبولی اتکایی را دریافت کرد

1399/12/27

مجوز اتکایی قبولی از داخل بیمه آسیا با تائید بیمه مرکزی، اجرایی شد.

 به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، بنابر اعلام مديركل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ایران و با توجه به احراز شرایط ضوابط اجرائی ماده ۲۰ آئین نامه شماره 5/40 شورایعالی بیمه در خصوص شرایط قبولی اتکایی شرکت های بیمه مستقیم، مجوز قبولی اتکایی از داخل شرکت بیمه آسیا مورد تائید قرار گرفت .
اين گزارش مي افزايد: بيمه آسيا با سهم بيش از 10درصدي پرتفوي بازار بيمه كشور، سطح يك توانگري مالي، بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری در بین شرکت های بیمه خصوصی( حدود ده هزار و هفتصد و شصت و نه میلیارد ریال) و بیش از پنج هزار و سیصد و هشتاد میلیارد ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و با توجه به توانمندی ها و قابلیت های فنی و مالی، ارائه خدمات خود در بازار بیمه اتکایی را گسترش خواهد داد. 
 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا