شرایط و زمان پرداخت وام های رفاهی کارکنان بیمه آسیا اعلام شد

شرایط و زمان پرداخت وام های رفاهی کارکنان بیمه آسیا اعلام شد

1399/06/12

با تشکیل کمیته وام و با حضور مدیر عامل بیمه آسیا، دستورالعمل اجرایی آیین نامه اعطای وام های رفاهی کارکنان بیمه آسیا، اولویت بندی واجدین شرایط و زمان پرداخت وام ها به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در راستای تقویت انگیزه سازمانی پرسنل و افزایش بنیه مالی همکاران، چندی پیش، با پیشنهاد و پیگیری های مدیر عامل بیمه آسیا و موافقت هیئت مدیره شرکت، سقف وام های رفاهی کارکنان شامل وام مسکن، وام ودیعه مسکن، وام تعمیرات مسکن و وام ضروری تا میزان دو برابر افزایش یافت.

این گزارش می افزاید، در پی افزایش وام های رفاهی و با تاکید مدیر عامل مبنی بر آغاز پرداخت وام ها در کم ترین زمان ممکن، کمیته وام بیمه آسیا پیش نویس دستورالعمل اجرایی اعطای وام های جدید را تهیه و ارائه نمود.

بر اساس این گزارش، با آماده سازی این پیش نویس، امروز جلسه ای با حضور اعضای کمیته وام متشکل از معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمنابع انسانی، مدیر امور مالی و مدیر حقوقی و با حضور مدیر عامل تشکیل شد و پس از بحث و بررسی درباره جزئیات اجرای آئین نامه و اولویت بندی های گیرندگان وام و زمان اجرای آن، سرانجام کلیات این دستورالعمل به تصویب رسید و مقرر شد از 20 شهریور ماه سال جاری، کلیه کارکنان واجد شرایط با مراجعه به سایت پرتال کارکنان و تکمیل فرم های جدید تقاضای وام که در این پرتال بارگذاری خواهد شد، نسبت به ارسال درخواست های خود جهت بررسی در کمیته مذکور، اقدام کنند.
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا