محصولات بیمه ای   عمر و پس انداز   بیمه نامه جامع عمر و پس انداز   تسهیلات ویژه بیمه آسیا به بیمه گذاران گروهی بیمه های عمروپس انداز
  • با ما باشید  

تسهیلات ویژه بیمه آسیا به بیمه گذاران گروهی بیمه های عمروپس انداز

بیمه آسیا در راستای خدمات رسانی مطلوب به بیمه گذاران محترم حقوقی اقدام به ارائه تسهیلات ویژه به بیمه گذاران خود در قالب قرارداد گروهی نموده بطوریکه اندوخته بیمه نامه های صادره در چارچوب قراردادهای گروهی بیشتر از بیمه نامه های انفرادی خواهد بود.

بیمه گذاران محترم حقوقی به منظور برخورداری از تسهیلات مذکور می توانند به کلیه واحدهای صدور و شعب این شرکت مراجعه نمایند.

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد