محصولات بیمه ای   آتش سوزی   بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی
  • با ما باشید  
بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی
pic1-(1).jpg
pic3.jpg
pic5.jpg
اتش-سوزی1.jpg
اتش-سوزی2.jpg
اتش-سوزی-3.jpg
اتش-سوزی-4.jpg
بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی

دراین بیمه نامه ،تمامی ریسکهای صنعتی، نظیرکارخانه ها تحت پوشش قرار می گیرند .دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه می توان بیمه نمود شامل ساختمان ها ،ماشین آلات ،تاسیسات ،موجودی مواد اولیه و ساخته شده ،ابزارآلات و تجهیزات ،اثاثیه ثابت ولوازم اداری و .... می باشد.

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد