خدمات الکترونیک   نرم افزار آسیا همراه
 • با ما باشید  

امکانات نرم افزار آسیا همراه:

 • پرداخت اقساط در کلیه رشته ها
 • نمایش اندوخته بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تا تاریخ روز
 • استعلام اصالت بیمه نامه صادره توسط کلیه شرکت ها
 • یادآوری تمدید بیمه نامه
 • نمایش بیمه نامه های فعال بیمه گذار
 • نمایش نزدیکترین مراکز ارائه خدمات شامل واحد های صدور ، خسارت و مراجع درمانی بر روی نقشه براساس موقعیت مکانی بیمه گذار
 • صدور بیمه نامه آتش سوزی در چند طرح برگزیده
 • راهنمای دریافت خسارت به تفکیک رشته های بیمه ایی
 • امکان ثبت شکایت و پیشنهاد
 • برگزاری نظر سنجی

راهنمای استفاده ازنرم افزارآسیا همراه

مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام