مدیر و کارشناس نمونه بیمه آسیا در بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه معرفی شدند

مدیر و کارشناس نمونه بیمه آسیا در بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه معرفی شدند

1401/09/16

مدیربیمه های شخص ثالث اتومبیل و همچنین آکچوئری بیمه های اموال و کارشناس مدیریت ریسک بیمه آسیا  به عنوان مدیر و کارشناس نمونه در بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه و دهمین همایش بین المللی ، از سید محمد تقی فضل هاشمی، مدیربیمه های شخص ثالث و حوادث راننده اتومبیل و زهرا گودرزی، آکچوئری بیمه های اموال و کارشناس مدیریت ریسک و بهبود فرآیندها ، با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، رئیس پژوهشکده بیمه ،مدیران عامل شرکت های بیمه و  مدیران ارشد صنعت بیمه کشوربه عنوان مدیر و کارشناس نمونه صنعت بیمه با اهدای لوح، تقدیر شد.
بنابر این گزارش، در چهارمین دوره انتخاب مدیران و کارکنان شایسته صنعت بیمه، 24 مدیر و  کارشناس نمونه صنعت بیمه معرفی و با اهدای لوح و تندیس، از خدماتشان قدردانی شد.
 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام