سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا تایید شد

سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا تایید شد

1401/08/01

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سطح یک توانگری مالی سال بیمه آسیا در سال 1401 را تایید کرد.

 به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه(شماره 69) و بر اساس صورت های مالی سال1400، سطح یک توانگری مالی سال  1401بیمه آسیا را مورد تایید قرار داد.
بنابر این گزارش، راهبرد های مدیریتی و همراهی خانواده بزرگ بیمه آسیا، اجرایی شدن طرح های جدید بیمه ای، نظارت های فنی و مالی، ترکیب متناسب پرتفوی، تعدیل نسبت خسارت، رشد کمی و کیفی شبکه فروش، ارتقای کیفی نیروی انسانی و سرمایه گذاری های سودمند، اهم موضوعات مورد تاکید مدیریت ارشد شرکت در سال 1400 بود که توانست سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا  در سال 1401 حفظ شود.
 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام