بيمه آسيا توز يع ١٠ هزار دست لباس ايزوله به ارزش چهار ميليارد ريال را در سراسر كشور اغاز كرد

بيمه آسيا توز يع ١٠ هزار دست لباس ايزوله به ارزش چهار ميليارد ريال را در سراسر كشور اغاز كرد

1399/01/06

بيمه آسيا در راستاي عمل به مسئوليت اجتماعي خود و با توجه به نياز مبرم بيمارستان ها و مراكز درماني كشور، توزيع سه هزار دست لباس ايزوله را به ١٠ هزار دست افزايش داد.

نخستين محموله لباس هاي ايزوله اهدايي بيمه آسيا  تحويل بيمارستان شهيد مصطفي خميني تهران و مسئولان درماني اروميه شد.  
به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، ١٠ هزار دست لباس ايزوله اهدايي بيمه آسيا به ارزش بيش از چهار ميليارد ريال  در ايام عيد تهيه و تحويل بيمارستان ها و مراكز درماني ويژه بيماران ويروس كرونا در سراسر كشور مي شود.  
بر اساس اين گزارش،  اولين محموله لباس هاي ايزوله توسط آقاي حسيني مدير بيمه هاي درمان بيمه آسيا به همراه اقايان نجفيان و اسكندري معاونان اين مديريت و اقاي احدي رييس اداره خدمات اين شركت تحويل مسئولان بيمارستان شهيد مصطفي خميني شد.
 محموله ديگري نيز توسط اقاي وارثي رييس شعب استان آذربايجان غربي تحويل مسئولان درماني اروميه گرديد. 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ