بیمه آسیا پوشش هزینه های درمان ویروس کرونا را ارائه می کند

بیمه آسیا پوشش هزینه های درمان ویروس کرونا را ارائه می کند

1398/12/17

هزینه های درمانی ویروس کرونا برای تمامی بیمه شدگان قبل و جدید بیمه های جامع عمر و پس انداز بیمه آسیا تحت پوشش قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا،در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و به منظور ایجاد امنیت خاطر، هزینه های درمانی ویروس کرونا برای تمامی بیمه شدگان قبلی و جدید بیمه های جامع و عمر و پس انداز و جامع مهر اسیا که دارای پوشش امراض خاص باشند، بدون حق بیمه اضافی، معادل سرمایه امراض خاص تا سقف 500 میلیون ریال در طی دوره برگزاری جشنواره فروش بیمه های زندگی و تا پایان فروردین 1399 تحت پوشش قرار می گیرد.
بنابراین گزارش، این پوشش صرفاً به بیمه شدگان ارایه می شود و هزینه های درمانی ناشی از بیماری کرونا را به صورت غرامتی (هزینه ای) تحت پوشش قرار می دهد. همچنین دوره انتظار پوشش بیماری کرونا از تاریخ دریافت پوشش امراض خاص از شش ماه به سه ماه کاهش می یابد.
این گزارش می افزاید: در صورت فوت بیمه شده به علت بیماری کرونا، سرمایه فوت به همراه اندوخته روزشمار طبق جدول پیش بینی تعهدات به علاوه هزینه های درمانی ناشی از کرونا مطابق پوشش مذکور، به استفاده کننده قابل پرداخت است.
 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ