چهارمين جشنواره فروش بيمه هاي جامع عمر و پس انداز بيمه آسيا آغاز شد

چهارمين جشنواره فروش بيمه هاي جامع عمر و پس انداز بيمه آسيا آغاز شد

1398/11/13

بيمه آسيا چهارمين جشنواره فروش بيمه هاي جامع عمر و پس انداز و مهر آسيا را برگزار مي کند.

روابطعمومي بیمه آسیا در اطلاعیه ای با تصریح اهداي جوايز ارزنده و طلايي به خريداران بيمههاي عمر و پسانداز در طول برگزاري جشنواره (12 بهمن 1398 تا 12 فروردين 1399) تنوع جوايز ويژه از جمله اعطای بيمهنامه درمان انفرادي خانواده، پرداخت حق بيمه عمر و پسانداز سال آتي برگزيدگان از طرف بيمهآسيا را مورد تاکید قرار داده است.
در این اطلاعیه  هم چنین از افزايش متناسب در اندوخته بيمهنامه جامع عمر و پسانداز و جامع مهر آسيا، انجام آزمايش رايگان و معاينه رايگان متقاضيان خريد بيمهنامه عمر و پسانداز و نيز بهرهمندي از تخفيف ساير رشتهها به خريداران در مدت جشنواره شامل بيمه اتومبیل ( ثالث و حوادث راننده 5.2و بدنه 10درصد)، آتشسوزي70درصد (منازل مسکوني ومحل فعالیت شغلی – تجاری /اداری )، عمر و حوادث 30درصد(حوادث انفرادي  و عمر و حوادث زماني گروهي)، مسئوليت 50درصد(جامع هيأتمديره، مدير و مالکين ساختمان های تجاری،اداری و مسکونی و دارندگان و سرویس کاران آسانسور)‌‌ ،درمانی مسافرت به خارج از کشور 20درصد و باربری 10درصد(وارداتی،صادراتی یا داخلی )اشاره شده است.
بنابر این اطلاعیه ، توسعه فرهنگ بيمههاي زندگي  از اهداف برگزاري چهارمين جشنواره فروش بيمههاي جامع عمر و پسانداز و جامع مهر آسياست  که از 12 بهمن ماه سال 1398 تا 12 فروردين ماه سال 1399 در سراسر کشور برگزار می شود.
گفتني است بيمه آسيا به عنوان بزرگ ترين بيمه خصوصي کشور و بیمه برتر در فهرست صد شرکت برتر ايران براي بیست و دو سال متوالي با دارا بودن بيش از يکصد شعبه و سه هزار نمايندگي در سراسر کشور، آماده ارائه خدمات بيمهاي به ويژه بيمههاي عمر و پسانداز به هموطنان گرامي است.
 
 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ