معرفی شرکت   افتخارات شرکت
  • با ما باشید  

افتخارات شرکت بیمه آسیا

همایش ملی بزرگان رضایت مندی مشتری

تندیس بین المللی کیفیت ده شرکت برتر

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1392

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1391

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1390

رتبه 70 بیمه آسیا بین صد شرکت برتر ایران
در سال مالی 1391

غرفه برتر بیمه آسیا در ششمین نمایشگاه
بین المللی بورس، بانک و بیمه

رتبه 60 بیمه آسیا بین صد شرکت
برتر ایران در سال مالی 1389

دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت از سال 86
ISO 9001:2008