اسماعیل مهدوی نیا

اسماعیل مهدوی نیا

دبیر و عضو هیات مدیره
شماره تماس:
نمابر:
آدرس پست الکترونیکی:

مدارج تحصيلي:

  • کارشناس حسابداری
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی:

  • مديرکل امور اداري و مالي استانداري گلستان
  • رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گلستان
  • عضو هیات عامل و معاون اداري و مالي بيمه مرکزي
  • عضو هيأت‌مديره و معاون مالي، اقتصادي و منابع انساني بيمه‌آسيا
  • عضو هيأت‌مديره بيمه دانا
  • عضو هیات مدیره بیمه آسیا