سید مهدی صادقی

سید مهدی صادقی

عضو هیات مدیره
شماره تماس:
نمابر:
آدرس پست الکترونیکی:

مدارج تحصيلي:

  • کارشناسی مدیریت دولتی
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

سوابق اجرایی:

  • مدير کل گذرنامه نهاد رياست جمهوري
  • معاون خدمات فرودگاهي ايران‌اير
  • مديرعامل هواپيمايي ايران ايرتور
  • مديرعامل شرکت فالکون قشم
  • رييس هيأت‌مديره و مديرعامل شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران
  • استاندار استان قم
  • مديرعامل هولدينگ سورينت قشم و مشاور وزير راه و شهرسازي در امور هوانوردي کشور
  • عضو هیات مدیره بیمه آسیا