محمدرضا عربی مزرعه شاهی

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

عضو هیات مدیره
شماره تماس:
نمابر:
آدرس پست الکترونیکی: mr.arabi@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

 • کارشناسی: حسابداری
 • کارشناسی ارشد: حسابداری
 • دکترا: مدیریت ریسک

سوابق اجرایی:

 • حسابدار رسمی موسسه حسابرسی دش
 • مدیر ریسک و عضو هیأت مدیره شرکتهای تابعه گروه صنعتی گلرنگ
 • معاون ناشران و اعضا بورس اوراق بهادار تهران
 • عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
 • عضو هیأت مدیره و رییس مرکز پژوهش و مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره رتبه بندی اعتباری پارس کیان
 • عضو هیات مدیره بیمه آسیا

سایر سوابق:

 • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن، تابعه بانک صنعت و معدن
 • عضو کمیته حسابرسی تأمین سرمایه تمدن، تابعه بانک توسعه صادرات و بانک شهر
 • عضو کمیته عالی مدیریت ریسک بانک ملت
 • مشاور مدیریت ریسک، بانک اقتصاد نوین
 • مشاور سرمایه گذاری و مالی، شرکت پتروشیمی باختر
 • عضو هیأت مدیره شرکت ری نیرو و مشاور سرمایه گذاری