بهروز ناظمی

بهروز ناظمی

معاون امور استانها و شبکه فروش
شماره تماس: 88895095-88310176
نمابر: 88318736
آدرس پست الکترونیکی: b.nazemi@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

 • کارشناسی:علوم اقتصاد نظری
 • کارشناسی ارشد:علوم اقتصاد نظری
 • دکتری:اقتصاد بین الملل

سوابق اجرایی:

 • کارشناس بیمه ای بیمه ایران مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی
 • رییس اداره بیمه های اشخاص مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه ایران
 • رییس اداره بیمه های مهندسی و مسئولیت مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه ایران
 • رییس اداره صدور بیمه های باربری مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه ایران
 • معاون اداره کل سایر بیمه نامه ها مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه ایران
 • رییس اداره کل نظارت بر عملکرد نمایندگان بیمه ایران
 • معاونت امور نمایندگان داخل کشور بیمه ایران
 • معاونت هماهنگی امور شعب و عضو شورای خسارت اتومبیل بیمه ایران
 • مدیر کل مجتمع امور بیمه ای استان آذربایجان شرقی بیمه ایران
 • مدیر کل مجتمع امور بیمه ای استان اصفهان بیمه ایران
 • مدیر کل بیمه های اشخاص (درمان، عمر و حادثه) بیمه ایران
 • عضو هیات مدیره بیمه آسیا
 • معاون امور استانها و شبکه فروش بیمه آسیا

سایر سوابق :

 • کارشناس و مفسر اقتصادی گروه تحقیق و تفسیر خبر صدا و سیما
 • کارشناس ارزیابی و بررسی های طرح های اقتصادی بانک صنعت و معدن
 • کارشناس و ممیز مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • کارشناس مسئول نظارت بر خدمات دولتی در سازمان بازرسی وزارت بازرگانی
 • کارمند نمونه بیمه ایران
 • عضو کمیته سرمایه گذاری بیمه ایران
 • مدرس دوره های نمایندگی و عضو شورای پذیرش نمایندگان و کمیته رسیدگی به تخلفات نمایندگان بیمه ایران
 • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
 • عضو کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان های آذربایجان شرقی و اصفهان
 • عضو کارگروه تخصصی امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
 • عضو شورای اداری استان های آذربایجان شرقی و اصفهان
 • رییس شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی استان آذربایجان شرقی