رامین محمدی

رامین محمدی

مدیر حسابرسی وکنترل های داخلی
شماره تماس: 88898119
نمابر: 88898118
آدرس پست الکترونیکی: ra.mohammadi@asiainsurance.ir

مدارج تحصیلی:

  • کارشناسی: حسابداری
  • کارشناسی ارشد: حسابداری

سوابق اجرایی:

  • مشاور مالي وزارت نيرو
  • مدير فني موسسه حسابرسي و خدمات مالي
  • سرپرست مدیریت حسابرسی و کنترل های داخلی بیمه آسیا
  • مدیر حسابرسی و کنترل های داخلی بیمه آسیا