معرفی شرکت   اهداف و برنامه ها
  • با ما باشید  
چشم انداز:
بيمه آسيا انتخاب هر ايراني
 
ماموریت:
بيـمه آسـيا به عنـوان يكي از معتبرترين شركت هاي بيمه با انجام عمليات بيـمه اي در زمينه هاي زندگي ، غير زندگي و اتكایي همواره بر آن است تا با بكارگيري روش هاي نوين ارائه خدمات و با اتكا بر سرمايه انساني متخصص در جهت تامين رضايت كليه ذينفعان تلاش كرده و با بهبود مستمر تركيب سبد خدمات حضوري موثر در بازارهاي داخلي و خارجي داشته باشد .
 
باورها و ارزش ها:
بیمه آسیا در اجراي ماموريت و براي تحقق چشم انداز خود به ارزش هاي زير معتقداست :
1- تامين رضايت ذينفعان
2- پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي
3- ارائه خدمات سريع و آسان
 
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام