اعطای پاداش به هیئت مدیره

اعلام سیاست های تقسیم سود به سهامداران موسسه بیمه:

بر اساس تصمیم مجمع عمومی سالانه صورت می پذیرد.