مدیریت دانش   پادکست   مسعود بادین نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا درمصاحبه اختصاصی با صدا و سیما : اخذ مالیات ا
  • با ما باشید  

مسعود بادین نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا درمصاحبه اختصاصی با صدا و سیما : اخذ مالیات ا

17

مسعود بادین نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا درمصاحبه اختصاصی با صدا و سیما : اخذ مالیات از بیمه های زندگی ، باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه می شود

حجم: 3/6 MB
پسوند: .mp4
تاریخ ایجاد: 1398/09/24

توضیحات :