محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی عمومی   بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین
  • با ما باشید  
بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین واشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

خسارت مالی وارده به خودروها و موتورسیکلت های متعلق به اشخاص ثالث و غرامات فوت ، صدمـات جسمانی و هزینـه های پزشکی وارده به اشخاص ثالث ناشی از قصـور بیمه گذار در قبال خطرات بیمه شده در محدوده نمایشگاه های خودرو و موتور سیکلت ، پارکینگ ها ، تعمیرگاه ها و کارواش ها پس از احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار براي خسارات جاني توسط مراجع ذیصلاح قضایی یا کارشناس رسمی دادگستری و براي خسارات مالي مراجع ذیصلاح قانونی و یا کارشناسان معتمد بیمه گر، تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار یا نماینده قانونی وی و نمایندگي يا كارگزار .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

فرم های پیوست :

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد