محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی حرفه ای   بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس
  • با ما باشید  
بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس

مسئوليت مدني رانندگان و اپراتورهای اورژانس در قبال خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث منحصراً بيماراني که به صورت تلفني از مرکز اورژانس تقاضاي کمک نموده باشند بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري ، قصور ، خطا ، غفلت يا اشتباه رانندگان و اپراتورهای اورژانس خسارت جاني به بيماران وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي ذيصلاح نسبت به جبران خسارت اقدام می نمايد.

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذاریا نماینده قانونی وی و نماینده یا کارگزار .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

فرم های پیوست :

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد