محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی حرفه ای   بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي دامپزشکان
  • با ما باشید  
بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي دامپزشکان
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي دامپزشکان

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي دامپزشکان

مسئوليت مدني حرفه اي دامپزشکان در مقابل خسارت وارد به دام و طيور که به علت خطا ، غفلت يا قصور وی در تشخيص ، معالجه ، مداوا ، اعمال جراحي و به طور کلي انجام امور دامپزشکي دچار صدمات شده يا تلف شده باشند تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود .

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار یا نماینده قانونی وی و نمایندگي يا كارگزار .

نكته : دكتر ، کارشناس و کاردان و همچنين تكنسين شاغل در كلينيك دامپزشکی در صورتی که دارای شمـاره نظام دامپزشکی باشنـد می توانند براساس نرخ و شرایط دامپزشکان تحت پوشش قرار گیرند .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

فرم های پیوست :

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد