محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی حرفه ای   بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي آرايشگران درمقابل مشتريان
  • با ما باشید  
بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي آرايشگران درمقابل مشتريان
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي آرايشگران درمقابل مشتريان

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي آرايشگران درمقابل مشتريان

کلیه مدیران آرایشگاه های زنانه در قبال خطرات احتمالي وارد به مشتریان خود مسئوليت دارند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي استعمال مواد شيميايي ( حساسيت هاي پوستي و يا تغيير رنگ و تورم ، تخريب مو و يا ريزش آن ) ، جراحات روي صورت و دست و پا ، آسيب ديدگي چشمها ، پلک ، ابرو و مژه ، برق گرفتگي به علت خيس بودن مو و بدن توسط دستگاه هايي چون سشوار و يا لوازم کار موجود در سالن ، شکستگي و يا مصدوميت هاي حادث بر اثر لغزش در سالن ، بيماري هاي واگير و مهلک چون ايدز و هپاتيت بيمه مسئوليت حرفه ای آرایشگاه های زنانه صادر مي‌شود . ( خسارات مالی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد .)

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار یا نماینده قانونی وی و نماینده یا کارگزار .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

فرم های پیوست :

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد