• با ما باشید  
بیمه مسئولیت محصول ( کپسول اطفاء حریق )
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه مسئولیت محصول ( کپسول اطفاء حریق )

بیمه مسئولیت محصول ( کپسول اطفاء حریق )

عبارتست از مسئوليت مدنی بيمه گذار در مقابل استفاده کنندگان از محصولات تولیدی بیمه گذار (کپسول های اطفاء حریق ) در ارتباط خسارات مالی و جانی وارد به مصرف کننده و اشخاص ثالث ، که در نتیجه عدم کارآیی کپسول های به فروش رفته و یا شارژ شده ، حادث گردد .

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

  1. تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار و نمایندگي يا كارگزار .
  2. جهت صـدور قرارداد بیمه دارا بودن پروانه کسب معتبر که در آن نوع فعالیت بیمه گذار ( شارژ و فروش کپسول اطفاء حریق) قید گردیده باشد ، الزامی بوده و در غیر اینصورت صـدور بیمـه نامـه امکانپذیر نمی باشد .

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد