خدمات الکترونیک   سررسید هوشمند 1398
  • با ما باشید  

امکانات سررسید هوشمند سال 1398 :

سررسید هوشمند اختصاصی سال 1398 بیمه آسیابا امکانات جانبی معرفی خدمات بیمه ای، شماره تماس‌ مدیریت عامل،هیات مدیره ،معاونت ها ،مدیریت ها و شعب بیمه آسیا در سراسر کشور،گالری تصاویر ، مدیریت پیامک‌ها ،جلسات ،اقساط،چک ها ،قطب نما و ... تهیه شده است.