فرم درخواست نمایندگی فروش بیمه های زندگی


** تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت بیمه آسیا بابت دعوت به مصاحبه و یا سایر مراحل اخذ کد نمایندگی بیمه زندگی ایجاد نخواهد کرد **


متقاضیان محترم لطفا پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری حداکثر بعد از 72 ساعت کاری به نزدیکترین شعبه محل تقاضا یا محل سکونت مراجعه فرمایید

**شماره حساب شرکت بیمه آسیا به شماره 6972901267 نزد بانک ملت شعبه هجرت با شناسه واریز 90‏/139877777777771 جهت واریز هزینه های دوره های آموزشی می باشد******

**شرایط متقاضیان نمایندگی فروش بیمه های زندگی**

1)تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2)اعتقاد به ادیان رسمی کشور
3)داشتن پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی (فقط برای مردان)
4)دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
5)نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری موثر
6)عدم اعتیاد به مواد مخدر
7)طی دوره آموزش نظری و علمی مورد تایید موسسه بیمه و اخذ گواهینامه مربوطه
8)موفقیت در آزمون (آداب یا عمر) بیمه مرکزی ج.ا.ایران و دارا بودن گواهی معتبر قبولی آزمون آداب

توجه: فایل های پیوست باید فرمت jpeg و با حداکثر حجم 100 K باشد. (اسکن ناخوانا به منزله عدم پیوست مدارک می باشد)

مدارک مورد نیاز (الزامی ) :
   اسکن شناسنامه
   اسکن کارت ملی
   اسکن آخرین مدرک تحصیلی
   بارگذاری یک قطعه عکس 3 در 4 تمام رخ با زمینه سفید
   کپی کارت پایان خدمت مختص آقایان

موارد فوق مورد تایید استمشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام