اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   HP خرید چهار دستگاه سرور
  • با ما باشید  
<بهمن 1398>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-

HP خرید چهار دستگاه سرور

1398/11/03 تا 1398/11/07

محل برگزاری: خیابان آیت ا... طالقانی، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم

ظرفیت: نفر

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید چهار دستگاه ِسـرور  HP DL580 G10  (یکدستگاه به صورت تحویل فوری و سه دستگاه تحویل یکماهه) با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیـان میتواننـد جهت اخـذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/11/07 با ارائه معرفینامه معتبر و فیش واریزی بمبلغ: 1/000/000 ریال (غیر قابل استرداد) بحساب جام بانک ملت بشماره: 6972901267 و شناسه واریز 6611001/47 بنام شرکت بیمه آسیا، به دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی به آدرس: خیابان آیت اله طالقانی بیـن خیابـان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی کوچه صف شکن پلاک 2 طبقه سوم مراجعه نمایند.
 

توجه آخرین مهلت ارائه پیشنهادات، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/11/13 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق میباشد.
جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/11/14 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000 ریال می باشد.
شماره تلفن: 88310179