اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   مزایده فروش مجتمع مسکونی ولنجک
  • با ما باشید  
<شهریور 1399>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-

مزایده فروش مجتمع مسکونی ولنجک

1399/06/24 تا 1399/07/08

محل برگزاری: زمان و مکان برگزاری مزایده:
 جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مـورخ 99/07/09 در دفتر مدیـریت پشتیبانی و عمرانی تشکیـل و حضـور پیشنهـاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
بدیهی است کمیسیون مذکور در تمام مراحل در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات تا قبل از انعقاد قرارداد بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
ضمناً هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 

ظرفیت: نفر

  شركت بيمه آسيا (سهامی عام) بشماره ثبت 6795 در نظر دارد یک مجتمع مسکونی 40 واحدی را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.
موضوع مزایده: مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز با کلیه امکانات  به مساحت عرصـه 2062 و زیر بنـای کل 9696 مترمربع در 8 طبقه دارای تعداد 73 واحد پارکینگ و 43 واحد انباری مجهز به سیستم های هوشمند نوین واقع در: تهران، خیابان بیست و یکم ولنجک پلاک 8

متقـاضيان مي توانند جـهت كسـب اطلاعـات بيشتر و دريافت سایر شرایط شرکت در مزایـده از تاريـخ انتشار آگهي تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مـورخ 99/07/06 مبلغ: 500/000 ریال را (به صورت غیر قابل استرداد) به حساب جـام بانـک ملـت با شماره: 6972901267 و شناسه واریز: 6611001/47  واریز و فیش آن را به دفتـر مدیـریـت پشتیبـانـی و عمرانی بیمه آسیا به نشانی: تهران، خیابان آیت اله طالقانی، بین استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 310 طبقه سوم تسلیم نمايند.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
مبلغ: 150/000/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی (قابل تمدید و انتقال به غیر) ارائه گردد.
مهلت ارسال مدارک و پیشنهادها:
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/07/08 به نشانی: تهران، تقاطع خیابان سپهبدقرنی و آیت اله طالقانی، پلاک 94 طبقه چهارم، دفتر مدیریت بازرسی و انتظامات بیمه آسیا می باشد. بدیهی است به پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون تضمین و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مذکور ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.