• با ما باشید  
<آذر 1398>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-

مجتمع مسکونی ولنجک

1398/09/14 تا 1398/10/01

محل برگزاری:   خیابان آیت اله طالقانی بین استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 310 طبقه سوم

ظرفیت: نفر

شركت بيـمه آسيـا (سهامی عام) در نظر دارد مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز با کلیه امکانات  به مساحت عرصـه 2062 و زیر بنـای کل 9696 مترمربع در 8 طبقه دارای 73 واحد پارکینگ، 43 واحد انباری و سیستمهای هوشمند نوین واقع در: خیابان بیست و یکم ولنجک را از طريق مزايده بفـروش بـرسانـد. متقـاضيان ميتوانند جـهت كسـب اطلاعـات بيشتر و دريافت شرایط شرکت در مزایـده از تاريـخ انتشار آگهي تا آخـر وقت اداري روز یکشنبه مـورخ 98/10/01 با ارائه فیش واریـزی به مبلغ 500،000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جـام بانـک ملـت بشماره 6972901267 و شناسه واریز 6611001/47 به دفتـر مدیـریـت پشتیبـانـی و عمرانی بیمه آسیا مراجعه نمايند
 

تـوجه: آخرين مهلت ارائه پيشنهادات، ساعت 15 روز شنبـه مـورخ 98/10/07 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در خیابان آیت اله طالقانی بین استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 310 طبقه هشتم میباشد.
جلسـه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مـورخ 98/10/08 در دفتر مدیـریت پشتیبانی و عمرانی تشکیـل و حضـور پیشنهـاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برندۀ مزایده می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مزایده مبلغ پنجاه میلیارد ریال میباشد.