اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   خرید یک دستگاه کانتینر مرکز داده سیار
  • با ما باشید  
<آبان 1399>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-

خرید یک دستگاه کانتینر مرکز داده سیار

1399/08/24 تا 1399/09/09

محل برگزاری:
جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/09/10 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد
نشانی:خیابان آیت ا... طالقانی، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم
شماره تلفن: 88310179
 

ظرفیت: نفر

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید کانتینر مرکز داده سیار با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیـان واجد الشرایط میتواننـد جهت اخـذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/09/05 با ارائه معرفینامه معتبر و فیش واریزی بمبلغ: 1،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) بحساب جام بانک ملت بشماره: 6972901267 و شناسه واریز 6611001/47 بنام شرکت بیمه آسیا، به دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی به آدرس: خیابان آیت اله طالقانی، بیـن خیابـان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی کوچه صف شکن، پلاک 2 طبقه سوم مراجعه نمایند.

توجه: آخرین مهلت ارائه پیشنهادات، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1399/09/09 به دفتر مدیریت بازرسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در تهران، تقاطع خيابان آيت اله طالقاني و سپهبدقرنی، ضلع شمال غربی، پلاك 94،  طبقه چهارم میباشد.
جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/09/10 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 3،250،000،000 ریال می باشد.
شماره تلفن: 88310179
متقاضیان لازم است که دارای آیتم های ذیل باشند:
*رتبه 1 شورای عالی انفورماتيک در زمینه های شبکه داده­ها و مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی
* دارای گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات مشاور پدافند غیرعامل رتبه 3 (گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات- تخصص مرکزداده)
*دارای گواهینامه IP 56در خصوص مرکز داده کانتینری براساس استانداردEN/IEC 60529