اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   چاپ فرمها و مطبوعات شرکت بیمه آسیا
  • با ما باشید  
<آبان 1389>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-

چاپ فرمها و مطبوعات شرکت بیمه آسیا

1389/08/19 تا 1389/08/28

محل برگزاری:
 اداره تدارکات شرکت بیمه آسیا 
تهران - خیابان شهید سپهبد قرنی - نرسیده به خیابان آیت ا.. طالقانی - کوچه صدر - شماره 133- ساختمان شماره چهار شرکت بیمه آسیا

ظرفیت: نفر

شرکت بیمه آسیا در نظر دارد کلیه فرمها، اوراق، اسناد بیمه ای و مطبوعات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه چاپ نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت شرایط مناقصه تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ، 86/11/30 به استثنای روزهای تعطیل به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.