اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   تامین البسه فرم پرسنل
  • با ما باشید  
<شهریور 1399>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-

تامین البسه فرم پرسنل

1399/06/18 تا 1399/06/25

محل برگزاری: جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می‌باشد.

ظرفیت: نفر


شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین البسه پرسنل خود در سراسر کشور حدوداً به تعداد 2000 دست کت و شلوار و 750 دست مانتو و شلوار به طور جداگانه از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/6/22 به استثنای ایام تعطیل با ارائه معرفینامه معتبر و فیش واریزی بمبلغ: 1/000/000  ریال (غیر قابل استرداد) بحساب جام بانک ملت بشماره: 6972901267 و شناسه واریز 6611001/47 بنام شرکت بیمه آسیا به دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی واقع در خیابان طالقانی بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی کوچه صف شکن شماره 2 طبقه سوم مراجعه نمایند.
 

توجه: آخرین مهلت ارائه پیشنهادات، ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ  1399/06/25 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه‌آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق می‌باشد. جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می‌باشد.


ضمناً سپرده شرکت در مناقصه کت و شلوار مبلغ 1/100/000/000ریال و مناقصه مانتو شلوار مبلغ 250/000/000 ریال می‌باشد.
شماره تماس: 88310179 - 88914955