اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   آگهی مزایده تعدادی خودرو سند دار و کالاهای بازیافتی
  • با ما باشید  
<بهمن 1396>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-

آگهی مزایده تعدادی خودرو سند دار و کالاهای بازیافتی

1396/11/17 تا 1396/11/23

محل برگزاری:
جلسه کمیسون مزایده رآس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/11/24 در سالن همایش بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلا مانع خواهد بود.
 

ظرفیت: نفر

شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی خودرو سند دار و کالاهای بازیافتی را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرایط مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا آخرین وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/11/17 با ارائه فیش واریزی به مبلغ 200،000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب جام بانک ملت به شماره :6972901267 و شناسه واریز :47/6611001 به نام شرکت سهامی بیمه آسیا، به اداره بازیافت بیمه آسیا واقع در : خیابان آیت اله طالقانی، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی ، پلاک 310 ، طبقه سوم مراجعه نمائید.

توجه : آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ، ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/11/23 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق می باشد. جلسه کمیسون مزایده رآس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/11/24 در سالن همایش بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلا مانع خواهد بود. ضمنآ سپرده شرکت در مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.