برگزاری همایش آموزشی بیمه های زندگی بیمه آسیا

برگزاری همایش آموزشی بیمه های زندگی بیمه آسیا

1397/12/11

همایش آموزشی بازاریابی و تکنیک های فروش بیمه های زندگی با حضور نمایندگان سرپرستی منطقه 4 بیمه آسیا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا و با توجه به رویکرد صنعت بیمه در توسعه بیمه های زندگی، همایش آموزشی بازاریابی و تکنیک های فروش بیمه های زندگی بیمه آسیا با حضور 450 نفر از نمایندگان سرپرستی منطقه 4 و متقاضیان بیمه های زندگی در مشهد مقدس برگزار شد.
بنابراین گزارش، مباحث مرتبط با بازاریابی و تکنیک های فروش بیمه های زندگی و آئین نامه های 54 و 96 (آئین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی) برای نمایندگان تشریح و تبیین شد.
 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام