تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی انتقال تخفیفات ثالث ابلاغ شد+ متن تصویب نامه و آیین نامه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی انتقال تخفیفات ثالث ابلاغ شد+ متن تصویب نامه و آیین نامه

1397/10/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ابلاغ شد.

به گزارش ریسک نیوز،تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/10/12 هيأت وزیران درخصوص"اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"، طي نامه شماره 137264 در تاریخ 1397/10/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن تصویب نامه هیات وزیران:


ایین نامه نحوه انتقال تخفیفات:منبع:ریسک نیوز

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام