کتاب جامع
با قلم غلامعلی ثبات

کتاب جامع "قوانین و مقررات صنعت بیمه" منتشر شد

1397/08/09

کتاب جامع " قوانین و مقررات صنعت بیمه" حاوی آخرین مصوبات مجلس، هیاُت وزیران، شورای عالی بیمه به قلم غلامعلی ثبات منتشر شد.

به گزارش ریسک نیوز، کتاب جامع قوانین و مقررات صنعت بیمه" حاوی آخرین مصوبات مجلس، هیاُت وزیران، شورای عالی بیمه و همچنین بخشنامه های بیمه مرکزی و نظرات حقوقی مربوط به شرکتهای بیمه توسط پژوهشکده بیمه منتشر شد.

محتوای این کتاب، بر اساس نهاد تصویب کننده و تاریخ تصویب مرتب گردیده و با افزودن نمایه واژه ها، میتوان به آسانی ضوابط مورد نظر را پیدا نمود و به عنوان مرجع مقررات صنعت بیمه در ایران از آن استفاده کرد.
این کتاب به قلم غلامعلی ثبات تهیه و تنظیم شده است.


منبع:ریسک نیوز

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام