پاسخگويي صددرصدي بيمه آسيا

پاسخگويي صددرصدي بيمه آسيا

1397/05/23

بيمه آسيا در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، صد در صد پاسخگو بوده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در جدول مقایسه ای عملکرد دستگاه های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شرکت بیمه آسیا  صد در صد پا سخگو بوده است.
بنابر این گزارش،دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن پیوست جدول یاد شده در نامه ای  به دکتر کاردگر، نايب رييس هيأتمديره و مديرعامل بیمه آسیا ،آورده است: قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مصوب 1387 در راستاي ايجاد شفافيت و افزايش پاسخگويي به درخواستهاي دسترسي مردم به اطلاعات مؤسسات عمومي تصويب شده است و اجراي جدي آن به افزايش سرمايه اجتماعي منجر ميشود.
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام