انتخاب دبیر کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی سندیکا

انتخاب دبیر کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی سندیکا

1397/03/05

احمد سربخشیان با رای اعضای کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان دبیر این کارگروه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در آخرین جلسه کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی سندیکا بابت انتخاب دبیر رای گیری بعمل آمد  و طی آن  احمد سربخشیان مدیر بیمه هاى عمر و پس انداز شرکت بیمه آسیا با اتفاق آرا به مدت یکسال بعنوان دبیرکارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران  انتخاب شد.
بر اساس آئین نامه کارگروه های تخصصی، دبیران این کارگروه ها از اعضای عضو آن کارگروه و با رای گیری میان اعضا به مدت یکسال انتخاب می شوند.
گفتنی است پیش از این عباس رنجبر کلهرودی مدیر  بیمه های عمر و حوادث شرکت بیمه رازی دبیرکارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی سندیکا بود
منبع:روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام