تقدیر وزارت بهداشت از بیمه آسیا

تقدیر وزارت بهداشت از بیمه آسیا

1397/01/05

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به نایب رئیس کمیسیون نود مجلس شورای اسلامی از ایفای تعهدات بیمه آسیا در پرداخت ۱۰درصداز حق بیمه شخص ثالث ،به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، مبلغ  ۴۰۰میلیارد ریال از طرف بیمه آسیا طی نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۶و درراستای ایفای تعهدات شرکت های بیمه تجاری ازمحل حق بیمه شخص ثالث ، به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده است. 
بنابر این گزارش، واریز ۴۰۰میلیارد ریال در اجرای پرداخت ۱۰درصدازحق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه تجاری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابت  بند ب  ماده ۳۷قانون برنامه پنجم توسعه  و ماده ۳۰قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)است که توسط بیمه آسیا انجام شده است.
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام