تهیه صورتهای مالی نمونه موسسات بیمه طی دو ماه آینده

تهیه صورتهای مالی نمونه موسسات بیمه طی دو ماه آینده

1396/07/19

براساس تفاهم نامه ای بین بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی راهکارهای اجرایی کردن استانداردهای حسابداری ملی و گزارشگری مالی بین المللی در موسسات بیمه طی دو ماه آینده نهایی می شود.

براساس تفاهم نامه ای بین بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی راهکارهای اجرایی کردن استانداردهای حسابداری ملی و گزارشگری مالی بین المللی در موسسات بیمه طی دو ماه آینده  نهایی می شود.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، سید محمد علیپور در جلسه شورای عمومی سندیکا با اعلام این خبر بیان داشت:  نمایندگان  بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ، سازمان بورس و سازمان حسابرسی طی جلسه ای مشترک به بحث و بررسی  درخصوص راهکارهای اجرایی کردن استاندرادهای حسابداری ملی و گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)  پرداختند.
دبیرکل سندیکای  بیمه گران افزود: طی این جلسه مقرر شد کمیته مشترکی تشکیل شود و ظرف مدت دو ماه صورتهای مالی نمونه موسسات بیمه توسط این کمیته تهیه شود.
براساس این خبر موسسات بیمه ای جهت ایجاد وحدت رویه می بایست گزارش های مالی میان دوره ای و سالانه  خود را طبق نمونه تهیه  شده توسط کمیته مشترک بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی ارائه نمایند. 
منبع:روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام