كاهش عوارض بر صنعت بيمه باعث فراگير شدن صنعت بيمه مي شود.
دكتر طيب نيا در مجمع عمومي بيمه مركزي:

كاهش عوارض بر صنعت بيمه باعث فراگير شدن صنعت بيمه مي شود.

1396/05/16

فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي برقراري امنيت سرمايه گذاران، توليدكنندگان و افزايش رفاه و آسايش مردم يكي از شاخص هاي اصلي توسعه يافتگي است كه بر عهده صنعت بيمه كشور است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دكتر طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارائي با بيان مطلب بالا در مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه مركزي از تلاش هاي رئيس كل و اعضاي هيات عامل قدرداني و از فضاي آرام و در حال توسعه و پيشرفت اين صنعت به عنوان يك واقعيت ياد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارائي از توسعه بيمه هاي زندگي به عنوان يكي از محورهاي مهم توسعه بيمه در كشور ياد كرد و گفت: توسعه بيمه هاي زندگي يكي از راهكارهاي اصلي درنظر گرفته شده براي توسعه كشور در ساليان اخير بوده است.
دكتر طيب نيا با اشاره به تلاش براي معافيت ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه گفت:خوشبختانه اين موضوع در قالب لايحه اي از طرف دولت به مجلس ارائه شده و اميدواريم كه با تصويب نهايي اين موضوع بتوان گام هاي خوبي را در ارائه خدمات مطلوب بيمه اي مردم برداشت.
وزير امور اقتصادي و دارائي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به عوارض متعددي كه در صنعت بيمه وجود دارد گفت طبيعي است كه اين عوارض باعث افزايش حق بيمه ها شده و كاهش اين عوارض موجب پايين آمدن حق بيمه ها و افزايش بهره گيري از خدمات بيمه اي خواهد شد.
رئيس مجمع بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنانش ابراز اميدواري كرد بيمه مركزي بتواند نقش خود را به عنوان مقام ناظر در صنعت بيمه با تاكيد بيشتر بر سياستگذاري، هدايت و نظارت بر صنعت بيمه پيش ببرد.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ج.ا.ا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام