انتخاب هیئت رئیسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه خراسان جنوبی

انتخاب هیئت رئیسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه خراسان جنوبی

1396/04/18

شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان خراسان جنوبی با ساختار و دستورالعمل جدید تشکیل شد و هیئت رئیسه آن به مدت دو سال انتخاب شدند.

شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان خراسان جنوبی با ساختار و دستورالعمل جدید تشکیل شد و هیئت رئیسه آن به مدت دو سال انتخاب شدند. 

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، پس از استانهای بوشهر، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه ، هرمزگان و یزد ، شورای هماهنگی شرکت های بیمه با ساختار و دستورالعمل جدید در  استان خراسان جنوبی تشکیل شد و هیئت رئیسه آن به مدت دو سال با نظر اعضا انتخاب شدند.
طی رای گیری بعمل آمده میان مدیران بیمه ای استان خراسان جنوبی؛ هادی امیری مدیر شعبه بیمه آسیا، رضا محزون مدیر شعبه بیمه کوثر و زهرا چاوشان مدیر شعبه پاسارگاد ، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان خراسان جنوبی  انتخاب شدند.
گفتنی است شورای هماهنگی شرکت های بیمه با دستورالعمل جدید طی هفته های آینده در سایر استانهای کشور نیز با نظارت سندیکای بیمه گران تشکیل می شود.
منبع:روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام