بهره گيري از خدمات الكترونيك در صنعت بيمه به اوج خود رسيده است
:مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي

بهره گيري از خدمات الكترونيك در صنعت بيمه به اوج خود رسيده است

1396/02/23

گردهمايي مديران فناوري اطلاعات و ارتباطات و مديران خودروي صنعت بيمه كشور با تاكيد بر جمع آوري اطلاعات آنلاين شخص ثالث از سوي بيمه مركزي برگزارشد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي در اين همايش گفت: ارائه خدمات الكترونيكي صنعت بيمه در شرف آمادگي و بالندگي است. 
مهندس سيد قاسم نعمتي با اشاره به ضرورت ارائه خدمات الكترونيكي توسط صنعت بيمه كشور و هم راستا با ساير حوزه هاي بانكي، مالياتي، پست و... گفت : تحقق شاخص هاي بيمه اي تعريف شده بيمه اي در دولت الكترونيك بدون همكاري مديران آي تي شركتها امكانپذير نيست. 
وي با تاكيد بر اين نكته كه سامانه سنهاب)سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه( متعلق به كل صنعت بيمه است گفت: اين سامانه آبروي صنعت بيمه است و ما بايد براي استقرار اين سامانه تلاش مضاعفي را داشته باشيم. 
 نعمتي از آنلاين نمودن جمع آوري اطلاعات و داده هاي صنعت بيمه به عنوان يكي از اهداف سمينار ياد كرد و اضافه كرد: قانون و تكاليف بيمه اي امكان و اجازه ماندن در زمان حال را به ما نمي دهد و اكنون موضوعاتي مانند پاسخ به اصالت سنجي بيمه نامه ها، تعيين وضعيت بيمه شهروندان، مبارزه با پولشويي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان نمونه اي از مطالبه هاي قانون از صنعت بيمه و بيمه مركزي مطرح است كه  تحقق اين موضوع بدون راه اندازي سامانه مطمئن اطلاعات خودرويي امكان پذير نيست. 
مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي از تسريع در ارائه مقدمات لازم بمنظور ارائه خدمات الكترونيك بيمه اي به عنوان يكي از  ضرورت هاي حال حاضر صنعت بيمه ياد كرد و گفت: يكي از برنامه هاي صنعت بيمه جايگزيني كارتهاي الكترونيكي به جاي بيمه نامه هاي كاغذي  است و در اين زمينه بايد راهكارهاي لازم براي تحقق و عملياتي كردن اين موضوع بررسي شود .
مهندس نعمتي اضافه كرد، بالندگي زماني اتفاق مي افتد كه بانك هاي اطلاعاتي كامل با يكديگر مرتبط و مراوده اطلاعاتي داشته باشند و نتيجه آن الكترونيكي شدن سرويس ها و سهولت در انجام كارها و شفافيت در اطلاعات خواهدبود. 
گفتني است، در اين گردهمايي مديران نظارت فني، برنامه ريزي و توسعه نيز به ارائه مطالب در خصوص وضعيت شاخص هاي خودرو و بررسي كارتي كردن بيمه شخص ثالث و حذف كاغذ پرداختند و موضوع ثبت مشخصات و شركت در كارگاه آموزشي در حوزه امنيت نيز از ديگر بخش هاي اين سمينار بود.
 
منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ج.ا.ا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام