بيمه آسيا دردهمین نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه

بيمه آسيا دردهمین نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه

1396/01/23

بيمه آسيا دردهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه حضوري فعال دارد.

به گزارش روابطعمومي بیمه آسیا ، مدیران و کارشناسان بیمه ای و امور سهام بيمهآسيا به عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور و حائز رتبه اول براي سه سال متوالي در گروه موسسات بيمهاي يکصد شرکت برتر کشور در جهت گسترش ارائه خدمات بيمهاي شايسته به بيمهگذاران به منظور تعميم و توسعه فرهنگ بهرهمندي از بيمه ، در غرفه اختصاصي این شرکت در سالن B31  و در طول برگزاري نمايشگاه (26 تا 29فروردین سال جاري ـ مرکز نمايشگاههاي بينالمللي تهران) آماده ارائه ارايه خدمات بيمهاي و مشاورهاي در حوزه صنعت بيمه و بورس هستند.
 بنابر اين گزارش، اين نمايشگاه به عنوان بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس، بانک و بيمه سالانه با حضور جمع كثيري از شركت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه بورس، بانک و بيمه در راستاى معرفى قابليتهاى نهادهاى مالى داخلي و خارجي برگزار می شود و مهمترين اهداف آن ، فرهنگسازي عمومي و بالابردن سواد مالي اقشار جامعه، ارتقاي صنعت مالي کشور و بالابردن سطح تعاملات بين شرکتي وارتقاي سطح تعاملات بينالمللي صنعت مالي ايران است.
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام