فهرست همایش های بین المللی بیمه ای در سال 2017

فهرست همایش های بین المللی بیمه ای در سال 2017

1396/01/23

فهرست همایش های بین المللی 2017 در زمینه بیمه و ریسک توسط پژوهشکده بیمه گردآوری و اعلام شد.

روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد: این اطلاعات حاوی مهمترین همایش های صنعت بیمه است که دارای اعتبار جهانی می باشند و عناوین آن ها عمدتا در زمینه های فناوری اطلاعات در بیمه، مدیریت بحران و ریسک، فناوری های جدید مالی مانند پول الکترونیک، گردهمایی مالی تکافل و خسارت و تقلب هستند.
بر پایه این گزارش در این فهرست 55 همایش گنجانده شده است که همایش های بیمه و توسعه و بورس، بانک و بیمه از آن جمله است.
جهت دسترسی به این فهرست به پورتال کتابخانه پژوهشکده بیمه به آدرس http://lib.irc.ac.ir ، بخش همایش ها مراجعه نمایید.
 
منبع:روابط عمومی پژوهشکده بیمه

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام