تقدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی از بیمه‌آسیا

تقدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی از بیمه‌آسیا

1395/12/24

بیمه‌آسیا در خصوص ایفای تعهدات مربوط به بندهای «الف» و «ب» صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مورد تقدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه‌آسیا، در نامه دکتر جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه‌آسیا از همکاری و تعامل شایسته بیمه آسیا در ایفای تعهدات مربوط به بندهای «الف» و «ب» صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث تشکر و قدردانی شده است.
بنابراین گزارش،در بخش سوم قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مربوط به حقوق و تعهدات صندوق است، ذیل ماده 24 که به منابع مالی صندوق پرداخته شده بندهای الف و ب به شرح ذیل است:
الف ـ هشت درصد (%8) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام