اطلاعات آزمون نمايندگي بيمه مورخ 21 بهمن ماه سال جاري منتشر شد

اطلاعات آزمون نمايندگي بيمه مورخ 21 بهمن ماه سال جاري منتشر شد

1395/11/28

سوالات و پاسخنامه آزمون نمايندگي بيمه موضوع ماده 5 آیین نامه شماره 75 مصوب شورایعالی بیمه مورخ 21؍11؍95 منتشر شد.

سوالات و پاسخنامه اين آزمون كه به طور همزمان در شهرهاي تهران و كرمان برگزار شد و با 1486 نفر متقاضي شركت در آن همراه بود، در سایت پژوهشکده بیمه قابل دسترسی می باشد.
گفتي است پژوهشكده بيمه اين اطلاعات را به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی متقاضیان آزمونهای مصوب شورای عالی بیمه اعلام كرده است. 
منبع:روابط عمومی پژوهشکده بیمه

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام