۱۲۶ میلیون تومان؛ سقف پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت
همتی اعلام کرد:

۱۲۶ میلیون تومان؛ سقف پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت

1395/10/20

رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: اگر خودرویی معمولی به خودروی گران قیمت خسارت وارد کند حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه متناظر با ۱۲۶میلیون تومان است.

عبدالناصر همتی گفت: براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گران قیمت معادل ۵۰درصد بیمه ماه های حرام است.
وی با بیان اینکه امسال دیه در ماه های حرام ۲۵۴میلیون تومان تعیین شده است، توضیح داد: بنابراین ۵۰درصد این مبلغ یعنی ۱۲۶میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گران قیمت از نظر قانون است. از نظر قانون خودروی گران قیمت متعارف ۱۲۶میلیون تومان است؛ بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با ۱۲۶میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند.
رییس کل بیمه مرکزی توضیح داد: به طور مثال اگر خودرویی ۵۰۰میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن ۴۰میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون ۱۲۶میلیون تومان یک چهارم ۵۰۰میلیون تومان محاسبه می شود بنابراین تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها ۱۰میلیون یعنی یک چهارم ۴۰میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: شرکت های بیمه و فرد مقصر در قبال خودروهای گران قیمت در حد متناظر ۱۲۶میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت مسئولیت دارند.
همتی با بیان اینکه به همه دارندگان خودرو در کشور توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه داشته باشند، تصریح کرد: به دارندگان خودروهای گران قیمت یعنی خودروهای بالای ۱۲۶میلیون تومان توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارد شده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند.
وی گفت: بر اساس این قانون ارزیابان خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند بر مبنای قاعده متناظر خسارت را محاسبه کنند؛ بدین معنا که یک کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت در قبال خسارت ۴۰میلیون تومانی به یک خودروی ۵۰۰میلیون تومانی حداکثر در گزارش خود می تواند ۱۰میلیون تومان را بنویسد و صاحب خودروی گرانقیمت مابقی خسارت به خودروی خود را باید از طریق بیمه بدنه جبران کند.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می کند، اظهارداشت: اگر نرخ دیه در سال های آینده افزایش یابد طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گران قیمت نیز تغییر خواهد کرد. این قانون هم اینک در حال اجراست در حالی که خیلی از مردم از آن خبر ندارند 
منبع:نقدینه

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام