بیمه آسیا به دلیل کم لطفی ها به بازار قبولی اتکایی وارد نشد/در خصوصی سازی عجله کردیم
کاردگر:

بیمه آسیا به دلیل کم لطفی ها به بازار قبولی اتکایی وارد نشد/در خصوصی سازی عجله کردیم

1395/10/18

مدیرعامل بیمه آسیا معتقد است که در بحث خصوصی سازی عجله کردیم و فرآیند خصوصی سازی با دقت لازم طی نشد البته در بحث حرکت از نظام تعرفه ای به نظارت مالی نیز سازکارمهیا نبود.وی معتقد است عدم

مدیرعامل بیمه آسیا معتقد است که در بحث خصوصی سازی عجله کردیم و فرآیند خصوصی سازی با دقت لازم طی نشد البته در بحث حرکت از نظام تعرفه ای به نظارت مالی نیز سازکارمهیا نبود.وی معتقد است عدم ورود بیمه آسیا به بازار قبولی اتکایی به دلیل کم لطفی ها بود.
کاردگر:بیمه آسیا به دلیل کم لطفی ها به بازار قبولی اتکایی وارد نشد/در خصوصی سازی عجله کردیم


به گزارش پایگاه خبری رازپول، ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا در نشستی میزبان چند تن از اعضای انجمن خبرنگاران بیمه بود و به سوالاتی در خصوص وضعیت بیمه در برنامه ششم توسعه پاسخ داد.
کاردگر در ابتدا اذعان دارد که آنچه به عنوان سرفصل های صنعت بیمه در برنامه ششم تصویب شده مطابق با آنچه در بیمه مرکزی طرح و تدوین شده نیست و معتقد است که این برنامه در دولت تغییراتی داشته است .
وی از آنچه به عنوان وظایف بخش صنعت بیمه در این برنامه عنوان شده خصوصا از افزایش ضریب نفوذ حمایت می کند و معتقد است که این فرصتی است که به صنعت بیمه اعطا شده تا بتواند متناسب با این ظرفیت به تدوین مقررات و یا مصوبه های جدید در بودجه بپردازد و باجمع آوری پتانسیل های بیمه ای کشور به چشم اندازهای برنامه جامع عمل بپوشاند. به گفته وی قانونگذار ظرفیت را ایجاد کرده و حالا این وظیفه بیمه مرکزی است که با پیگیری این ظرفیت ها در مجلس و قوانین بودجه ای ضریب نفوذ را به 7 درصدتدوین شده در برنامه برساند.
مدیرعامل بیمه آسیا تاکید می کند که افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر یکی دیگر از چشم اندازهای برنامه است که با تنظیم اسناد و مقررات مرتبط و متقاعد سازی مسئولین برنامه ریز می توان دست یابی به این شاخص را نیز ممکن کرد.

کاردگر از اجباری شدن برخی رشته ها برای افزایش ضریب نفوذحمایت نکرد و آن را مکانیکی خواند و اضافه کرد با تکیه بر ظرفیت ها باید ضریب نفوذ را افزایش داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر افراد به جنبه های نامساعد افزایش ضریب نفوذ بیمه توجه دارند، اضافه کرد که بیمه مرکزی می تواند در این شرایط دولت و قانونگذار را متقاعد کند که با وجود چنین انتظاری از صنعت بیمه با این نهاد همکاری کنند.

وی از خود بیمه گری برخی سازمان ها انتقاد کرد و اذعان داشت که با جلوگیری از خود بیمه گری برخی سازمان ها و تجمیع این موارد می توان در مسیر افزایش ضریب نفوذ حرکت کرد.

اصل 44 زود رها شد و باید صفر تا صد آن سپری میشد
کاردگر در خصوص موضوع واگذاری سهام شرکت های بیمه ای نیز معتقد است که برای خصوصی سازی فرآیند مناسبی طی نشد و شیب مناسبی برای اجرای این برنامه دیده نشد و مجموعا عجله کردیم و بدون بررسی در خصوص قیمت تمام شده و بدون در اختیار داشتن داده های اطلاعاتی مناسب خصوصی سازی را آغاز کردیم.
وی در تکمیل سخنان این بخش اذعان می کند که سامانه سنهاب در سال های 90 و 911 به بهره برداری رسید در حالی که خصوصی سازی پیش از آن آغاز شد،بدون آنکه داده های اطلاعاتی دقیقی در دست مسئولین باشد .بنابراین خصوصی سازی بدون بررسی قیمت تمام شده و بدون بررسی ذخایر و ... آغاز شد.
مدیرعامل بیمه آسیا در خصوص حذف اتکایی اجباری از بیمه مرکزی نیز معتقد است که برای حرکت بازار انحصاری به سمت بازار رقابت زمان لازم است و زمان لازم سپری نشد.
کاردگر با بیان اینکه حرکت یکباره خصوصی سازی اشتباه است عنوان کرد که در حال حاضر بازار باید از سوی بازار و نهاد ناظر رهبری شود و رهبری بازار توسط بازار در شرایط فعلی به صلاح نیست. بنابراین بازنشستگی ناظر در شرایطی که بازار کاملا بر اساس اصول رقابت رهبری نمی شود،صحیح نیست. به گفته وی در بازارهای صرف رقابتی نیز در شرایط خاص دولت ها نظارت می کنند.
وی به حرکت ها از سمت نظارت تعرفه ای به سمت نظارت مالی هم اشاره دارد و آن را اشتباهی غیر قابل بازگشت می داند چراکه عنوان می کند که در سال 94 معلوم شد که ذخایر شرکت های بیمه اصولی نیست و بدون ارزشیابی و بررسی قوام صورت های مالی این حرکت نیز کلید زده شد و سهام داران خصوصی شرکت ها بیشترین آسیب را از این حرکت های غیر اصولی دیدند.

در بخش دیگری از این گفت و گو مدیرعامل دومین بیمه کشور به بحث شخص ثالث اشاره دارد و اذعان دارد در حالی که دولت و مجلس نگاه اجتماعی در بخش بیمه های شخص ثالث دارند در حالی که شرکت های بیمه باید به سهام داران خصوصی خود پاسخگو باشند . وی با اشاره به اینکه نگاه اجتماعی به این مقوله در حالی است که دولت یارانه ای از این بابت به شرکت ها نمی پردازد بیان می کند که نگاه اجتماعی به این بیمه از یک سو و اجبار در زمینه اصلاح ذخایر و شیوه مثلثی و سایر بایدها سبب شده که بیمه ها در این بازار عملکرد مناسبی نداشته باشد و هزینه اجتماعی این بیمه را سهام دار خصوصی پرداخت می کند. وی اضافه می کند که مقرراتی نیاز بود تا بیمه ها بخشی از ذخایر را اعمال کنند و با سیاست های حمایتی سودآوری شرکت ها مد نظر قرار میگرفت تا سهام داران خصوصی مایل به سرمایه گذاری در این بخش شوند و در افزایش سرمایه ها شرکت کنند.
وی اضافه می کند که به دلیل فقدان وجود مقررات متناسب با بازار، ریسک صنعت بیمه را بازیگران خرد اضافه کردند و بیمه توسعه نمونه ای از این فقدان مقررات است که به دلیل فقدان کف قیمت در بخش ثالث رویداد های نامناسبی را ایجاد کرد.
تحمیل مقررات بدون بررسی و انتظارات نامعقول بخش دیگری از گفتارهای کاردگر بود که اذعان کرد با این وضعیت انتظار برای افزایش سرمایه گذاری در این صنعت دور از واقعیت است.
به گفته کاردگر باید نقش صندوق توسعه ملی را با تدوین مقررات جدید در توسعه صنعت بیمه افزایش دهیم و از این ظرفیت استفاده کنیم.

تجربه بیمه توسعه نشان داد داشتن بیمه دولتی توانمند در کشور لازم است
وی در بخش دیگری از سخنان اذعان دارد که بخش دولتی بایددر فضایی وارد شود که بخش خصوصی توان حضور ندارد ، بنابراین در فضایی که بیمه آسیا و ایران در کنار هم در فضای فروش برخی بیمه ها وارد شده اند در حالی که بخش خصوصی توان عرصه این بیمه ها را دارد باید با تدوین مقررات به تقویت حضور بخش خصوصی در این بازارها کمک کرد و در عین حال رشته هایی که نگاه اجتماعی به آنها وجود دارد و در عین حال ریسک بالایی نیز دارد باید به این بخش واگذار کرد. 
کاردگر اضافه می کند که باید به گذشته بازگردیم و با مرور مسائل اصلاحاتی انجام دهیم و توان مالی شرکت های بیمه را که بر اساس مقررات غلط تنظیمی تحلیل رفته را نیز ارتقاء دهیم. کاردگر به افزایش قیمت بیمه های درمان به دلیل افزایش تعرفه کتاب کالیفرنیا اشاره کرد و اذعان داشت که این بازنگری نیز به صنعت لطمه زد.

وی باردیگر از ایده خود در زمینه پرورش شتر به منظور کاهش قیمت در بخش شخص ثالث دفاع کرد و اذعان داشت که اگر در بیمه دولتی مسئولیت داشتم حتما این پروژه را پیش می بردم و در زمینه پرورش این حیوان اقدام میکردم.
کاردگر در پایان به افزایش سرمایه بیمه آسیا اشاره کرد و اذعان کرد با وضعیت پی به ای فعلی سهام داران رغبتی به افزایش سرمایه ندارند . البته وی به این نکته هم پاسخ داد که بیمه آسیا به دلیل کم لطفی ها به بازار قبولی اتکایی وارد نشده است .وی می گوید که توانگری مالی یک یکی از الزامات بود که دو سال پیاپی است که توانگری مالی بیمه آسیا یک شده است و اخیرا در این زمینه نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ارسال کردیم و خواستار آن هستیم که به این بازار وارد شویم.
 
منبع:راز پول

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام