• با ما باشید  
نام نمایندگی:
نام مسئول:
کد صدور:
کد نمایندگی:
استان - شهرستان:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی:
نمابر:
وب سایت:
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 ويدا علي پناه 26082

نام مسئول: ویدا علی پناه
کد صدور: 26082
کد نمایندگی: 26082
شعبه ناظر: مدیریت استان کردستان - شعبه مرکزی سنندج
شهرستان: ‏کردستان‏, ‏سنندج‏
تلفن: 33164028
موبایل: 09187735581
نمابر: 33164028
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج:کمربندي17شهريور،خيابان کارگر،پايينترازسه راه فاطمي،جنب قنادي آريا،طبقه همکف   
مختصاتی موجود نیست.
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای عبدالله احمدی کد 24345

نام مسئول: عبدا له احمدی
کد صدور: 24345
کد نمایندگی: 3178
شعبه ناظر: مدیریت استان کردستان - شعبه مرکزی سنندج
شهرستان: ‏کردستان‏, ‏سنندج‏
تلفن: 33249537
موبایل:
نمابر: 33249537
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج ، بلوار جانبازان ، جنب اداره پست ، طبقه همکف ،   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 فاطمه خسروی کد 25829

نام مسئول: فاطمه خسروی
کد صدور: 25829
کد نمایندگی: 5049
شعبه ناظر: مدیریت استان کردستان - شعبه مرکزی سنندج
شهرستان: ‏کردستان‏, ‏سورک‏
تلفن: 08735227090
موبایل: 09184682353
نمابر: 08735227090
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5049@bimehasia.ir
آدرس: قروه:خیابان شریعتی،طبقه فوقانی قنادی کاخ   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای عطاء اله عباسی کد 22184

نام مسئول: عطاء ا له عباسی
کد صدور: 22184
کد نمایندگی: 0554
شعبه ناظر: مدیریت استان کردستان - شعبه مرکزی سنندج
شهرستان: ‏کردستان‏, ‏قروه‏
تلفن: 08725221118
موبایل: 09183705633
نمابر: 08725230286
وب سایت:
پست الکترونیکی: - agent0554@bimehasia.ir
آدرس: سسندج قروه انتهای تختی نبش جاده همدان   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 آقای غلامرضا قلوزی کد 24186

نام مسئول: غلامرضا قلوزی
کد صدور: 24186
کد نمایندگی: 3010
شعبه ناظر: مدیریت استان کردستان - شعبه مرکزی سنندج
شهرستان: ‏کردستان‏, ‏سنندج‏
تلفن: 08713560003
موبایل: 09183711304
نمابر: 08713560003
وب سایت:
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج ، بلوار شبلی ، بالاتر از میدان شافعی ، قبل از سازمان آب ، طبقه همکف   
 وضعیت نمایندگی: فعال

 معصومه قبادی کد 25806

نام مسئول: معصومه قبادی
کد صدور: 25806
کد نمایندگی: 5021
شعبه ناظر: مدیریت استان کردستان - شعبه مرکزی سنندج
شهرستان: ‏کردستان‏, ‏سنجان‏
تلفن: 35524294
موبایل: 09180531299
نمابر: 35524294
وب سایت:
پست الکترونیکی: agent5021@bimehasia.ir
آدرس: کامیاران:میدان امام شافعی،خیابان نقشبندی،کوچه نور،طبقه همکف   
نتایج نمایش 1-6 (از 23)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام